מזכר דיני סביבה וקיימות - גולדפרב זליגמן

 

לקוחות נכבדים,

הרינו להביא לידיעתכם כי המשרד להגנת הסביבה פתח בהליך אכיפה נרחב כנגד יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עם גוף יישום מוכר מכח החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות").

כידוע, חוק האריזות מטיל את האחריות לאיסוף ולמחזור פסולת אריזות של מוצרים ואריזות שירות ישירות על היצרנים והיבואנים של אותם מוצרים או אריזות. לפי החוק, על היצרנים והיבואנים לעמוד ביעדי מחזור באמצעות גוף מוכר, ולשם כך נדרשים להתקשר עימו בהסכם. הפרת חובת ההתקשרות כאמור מאפשרת, בין היתר, הטלת עיצום כספי בהתאם לסכומים הקבועים בחוק.

בהתאם לכך, בימים אלו שוֹלח המשרד להגנת הסביבה כ-500 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי ליצרנים וליבואנים שטרם התקשרו עם הגוף המוכר, תאגיד המחזור ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ. 
בתוך כך, באיגרת מטעם המנהל לפי חוק האריזות במשרד להגנת הסביבה, מר אלעד עמיחי, הובהר כי מדיניות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה עברה שינוי. כך בעוד שעד כה, מדיניות האכיפה הייתה כזו לפיה במקרה שיצרן ויבואן שקיבל הודעה על כוונת חיוב בגין הפרת החובה להתקשר עם גוף יישום מוכר, ובתוך 30 יום ממסירת ההודעה הציג התקשרות בתוקף, הודעת החיוב בוטלה, הרי שיצרנים ויבואנים שתשלח אליהם הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי בשל אי התקשרות עם גוף מוכר החל מיום 01.02.2022, עיצום כאמור לא יבוטל בהצגת התקשרות בפועל שבוצעה לאחר מסירת ההודעה. 

לאור הליך האכיפה הנרחב והשינוי האמור במדיניות האכיפה מצד המשרד להגנת הסביבה בנושא, ישנה חשיבות יתרה לבחינת עמידתם של יצרנים ויבואנים בהוראות חוק האריזות, וזאת קודם לנקיטת הליך אכיפה של הודעה על כוונה להטלת עיצום כספי בגין הפרת החובה להתקשרות עם גוף יישום מוכר. 


לקריאה נוספת:
איגרת ליצרנים ויבואנים חובת התקשרות עם גוף מוכר (04/01/2022) – לחצו כאן

צוות המחלקה עומד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה.
בברכת בריאות וחזרה מהירה לשגרה,
מחלקת דיני סביבה וקיימות

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
עידית רייטר | ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות
שירה גורודצקי |  שותפה, מחלקת דיני סביבה וקיימות
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק