מזכר חברות וטכנולוגיה - גולדפרב זליגמן

 

לקוחות יקרים,

בתאריך 03.01.2022, הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") פרסמה טיוטת גילוי דעת בנושא פרשנות תקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס''א-2001 ("התקנות"), המקלה משמעותית על העברת מידע מחוץ לגבולות ישראל. תקנה 3 קובעת כי בעל מאגר מידע המעביר מידע לחו''ל בהתאם לסעיפים 1 או 2 לתקנות (המפרטים את כל הבסיסים החוקיים להעברת מידע מחוץ לישראל), נדרש לקבל התחייבות בכתב של מקבל המידע כי הוא נוקט אמצעים מספיקים להגנת הפרטיות של נושאי המידע, וכי הוא מבטיח שהמידע לא יועבר לכל אדם זולתו, בין באותה מדינה ובין במדינה אחרת. טיוטת גילוי הדעת מבקשת לבטל את האיסור הגורף על העברת המידע לצדדים שלישיים.

הרשות כותבת בטיוטת גילוי הדעת כי האיסור הגורף והמוחלט שמטילה התקנה על גורם במדינה זרה שקיבל מידע מישראל להעביר את המידע לבעל מאגר אחר, או לחשוף אותו במסגרת הסתייעות במיקור חוץ, הפך זה מכבר לגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, ואשר אינה תואמת את ההתפתחויות הטכנולוגיות ואת מבנה יחסי הכלכלה והמסחר הבין לאומיים שאירעו מאז הותקנו התקנות, וכן שאין לאיסור מסוג זה מקבילה ברגולציית הגנת המידע של האיחוד האירופי(GDPR)  או בחקיקת פרטיות מודרנית ברחבי העולם. לכן, מבהירה הרשות כי האיסור הנ''ל לא יחול במידה ובעל המאגר בישראל הסכים בכתב לכך שמקבל המידע בחו''ל יעביר את המידע לצד שלישי, בכפוף לכך שהעברת המידע על-ידי מקבל המידע לצד השלישי נעשתה כדין, כלומר מכוח הסכמת נושאי המידע או מכוח הסמכה חוקית, ושאילו המידע היה מועבר ישירות מישראל לצד השלישי, ההעברה עצמה הייתה עומדת בתקנה 1 או תקנה 2 לתקנות. 

בנוסף, הרשות מבהירה כי הדרישה בתקנה 3 כי מקבל המידע צריך להתחייב בכתב כי הוא נוקט אמצעים מספיקים להגנת הפרטיות של נושאי המידע אינה חייבת לקיים את התנאים לאחזקת מידע ולשימוש בו החלים על מאגר מידע בישראל, וכי ההתחייבות של מקבל המידע יכולה לכלול ערובות מצומצמות יותר להגנת הפרטיות של נושאי המידע, בהתאם להיקף המידע, לרגישותו ולשאר הנסיבות השייכות לעניין. 

אנו מברכים על טיוטת גילוי הדעת של הרשות, העושה צעד לטובת התאמת התקנות למבנה הכלכלה הדיגיטלית של ימינו, והמכירה בכך כי תכליתה של רגולציית הגנת פרטיות היא למצוא את האיזון בין ההגנה על הזכות לפרטיות ובין ההתפתחות הכלכלית והטכנולוגית. העברת מידע לצדדים שלישיים לטובת פעולות עיבוד מידע היא פעולה שלא ניתן לאסור כליל. עם זאת, לדעתנו לא נכון להתנות את העברת המידע לצדדים שלישיים בהסכמת נושאי המידע או בהסמכה חוקית, והיה נכון יותר אילו הרשות הייתה קובעת כי העברת המידע לצדדים שלישיים על-ידי מקבל המידע בחו''ל צריכה לעמוד אך ורק בדרישות תקנה 1 או 2 לתקנות ובכפוף להסכמת בעל המאגר בישראל.

הרשות קוראת להעביר התייחסויות לטיוטת גילוי הדעת עד ליום שני 24.01.22. 
אנו נשמח לשמוע את התייחסותכם ו/או לענות לכל שאלה בקשר לתקנות בפרט או לחוק הגנת הפרטיות בישראל בכלל. 

לפרטים נוספים בנושא פרטיות ומאגרי מידע ניתן לפנות:
עו"ד ג'ודי עמידור, שותפה במחלקת חברות וטכנולוגיה: [email protected]
עו"ד יעל אידל רוזנמן, עורכת דין במחלקת חברות וטכנולוגיה: [email protected] ו/או בטלפון: 03-7101645

 

 

אנשי הקשר במשרדנו:

 

 
ג'ודי עמידור | שותפה, מחלקת חברות וטכנולוגיה
יעל אידל רוזנמן |  עורכת דין, מחלקת חברות וטכנולוגיה
 

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק