Accessibility

 

 

 

גליון מס׳ 38 | ינואר 2022
שנה אזרחית חדשה
שנה אזרחית חדשה
תושבות ותושבי המועצה היקרים,
 
שנת 2021 היתה שנה של עשיה רבה בשלל תחומים: פיתוח, תשתיות, חינוך, תרבות, צמיחה ועוד.
לפני ימים אחדים אישרנו במליאה את תקציב 2022. זהו תקציב של תקווה שגדל מ 162 מיליון ש"ח ל 171 מיליון ש"ח, והוא גדוש תכניות חדשות ומגוונות המוכוונות למימוש יעדי העל של המועצה. אנו משקיעים בפיתוח הישובים ונכנסים לפרוייקטים חדשים ויחודיים ברמה הארצית: חדשנות בחינוך, ספורט שבהן עוד נשתף את התושבים.
לצד אלו קיים החשש שהקורונה תשבש את מהלך חיינו ואת התכניות. נעקוב אחר המתרחש ונתאים עצמנו כפי שידענו לעשות בעבר.
אי אפשר שלא לציין את אי השקט בכפר איבטין. אנו עושים ככל האפשר על מנת לשמור על בטחון התושבים ולהמשיך להפעיל את שירותי המועצה ככל שניתן כך שחיי התושבים לא יפגעו, כולל מערכות החינוך והרווחה.

בברכת שנה אזרחית טובה
עמוס נצר | ראש המועצה

 

 

ביגור התקינו מערכת ביוגז מוסדית שתהפוך את הפסולת האורגנית מחדר האוכל, המטבח והמרכולית לאנרגיה מתחדשת ותקטין את פליטות גזי החממה.

שיר פרסאי ברניב | דוברת המועצה

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק