PIL - הופכים את הציות מנטל לנכס
הצ'קליסט של PIL

שמחים וגאים להציג לכם את הצ'קליסט לניהול הציות אצלכם בארגון. 

BEST PRACTICE לניהול הציות בגופים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, רשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים.

הצ'קליסטים של PIL מותאמים באופן ספציפי לגופים המפוקחים השונים.

 

PIL TASK - ניהול הציות
מהיום ניתן לנהל את משימות הציות שלכם במערכת של PIL, קשורות לרגולציה הרלוונטית שבתוקף. 

עם קבלת עדכון רגולציה מ-PIL תוכלו להמשיך לנהל את המשימות שלכם והמסמכים שלכם על גבי הרגולציה העדכנית ולהשאר תמיד מעודכנים.  

תחום ה-RegTech רותח

תחום הREGTECH גדל בקצבים מסחררים מאז פרוץ הקורונה. חברות רבות בעולם מפתחות פתרונות ענן אשר משנים את תפישת הגופים הפיננסיים ביחס לניהול סיכוני רגולציה וציות.

 

איך עושה פיל?

 

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק