PIL - עושה לך סדר ברגולציה
מערכת החיפוש החכמה של PIL בפיילוט ברשות ניירות ערך

PIL נבחרה להשתתף בתכנית הפיילוטים של רשות לניירות ערך והרשות לחדשנות.

במסגרת הפיילוט, תבדוק רשות ניירות ערך את מערכת החיפוש החכמה של PIL כפתרון חדשני ומתקדם לחיפוש ואיתור דאטה רגולציה של רשות ניירות ערך. 

PIL שמחה ונרגשת להתחיל שיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך במסגרת הפיילוט.
 

שנה חדשה מביאה איתה התחלות חדשות!

 

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק