מסמכים עדכניים - לחתימתכם

הורים יקרים, שלום וברכה!  

לפניכם 2 קישורים לחתימה.

כידוע, תשלומי ההורים בתלמוד התורה מחולקים לשני רכיבים -  
1. רכיב 'שכר לימוד ותשלומי הורים' 
בחתימתכם על התקנון העדכני (להלן), הינכם מאשרים תשלום זה.

2. רכיב 'העשרה תלמוד תורה' 
רכיב זה, מצד ההסתכלות של משרד החינוך מוגדר כ'רשות'. עם זאת, הוא המאפשר את קיומו והתנהלותו של הת"ת במהלך כל ימות השנה (הרחבה - תוכלו לקרוא בחוזר להלן).

יש לציין כי סכום שני רכיבי התשלומים יחדיו - זהה לתשלום הכולל ששולם עבור תלמיד בשנים הקודמות, לפי החלוקה הבאה -  
כיתות א'-ד': 861 ₪ לחודש.  
כיתות ה'-ו': 871 ₪ לחודש.  
כיתות ז'-ח': 1070 ₪ לחודש.

 



גם מי שכבר חתם על התקנון
מתבקש לחתום כעת שנית על הטופס המעודכן, בקישור הבא, הכולל אישורכם על 'שכר לימוד ותשלומי הורים': 

 

 

נודה על השלמת החתימה בהקדם.

 


רכיב זה הוא המאפשר את קיום הלימודים בתקופות החופשה ופעילויות נוספות לאחר הלימודים. בזכות התשלום על רכיב זה - אנו יכולים לשמור על צביונו של הת"ת - כתלמוד תורה!

מצד הנחיית משרד החינוך אנו נדרשים לחתימתכם כדי לאפשר גביית רכיב זה... אך אילמלא התשלום על רכיב זה איננו יכולים להתקיים כתלמוד תורה בו לומדים-בשמחה-תמיד!

לאור זאת, חתימתכם על מסמך זה חיונית, על אף שהוא רשות. 

לחוזר 'העשרה תלמוד תורה' ולחתימה עליו - היכנסו: 

 

 

נודה על השלמת החתימה בהקדם.

 


למי שטרם חתם על אישור בריאות שנתי - נא לחתום בהקדם:

 

 

מי שכבר חתם על אישור בריאות - אין צורך לחתום שוב.

 

בשמחה תמיד! 
בית תלמוד תורה דביר 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק