Accessibility

 

 

 

גליון מס׳ 33 | אוגוסט 2021
image
תושבות ותושבי המועצה היקרים,
 
החודש פירסמה הממשלה תכנית לשינוי מבני בענף החקלאות. תכנית שנעשית ללא לימוד מספיק וללא משא ומתן עם הגופים המאגדים את החקלאים היא מסוכנת. גם כעת החקלאות הישראלית מתכווצת - כשליש מהמשקים החקלאיים נמחקו ב 25 שנה האחרונות, גיל החקלאים גבוה ביותר והצעירים לא מגיעים לחקלאות. הרצון בהורדת יוקר המחייה נכון בעקרו, אך הוא חייב להיעשות בצורה מושכלת ואחראית. כל שינוי חייב להתבצע מתוך ראייה ארוכת טווח של חשיבות החקלאות בארץ ושמירה על המרחב הכפרי, שטחי החקלאות והביטחון התזונתי. חברי ראשי המועצות האזוריות ואני, בשיתוף ארגונים נוספים, פועלים לשנות התכנית שהועלתה.

החודש גם ערכנו ערב הוקרה למתנדבים, לפעילים, לעובדים ולצוותי החינוך. מתנדבי המועצה הם אנשים שבחרו להקדיש מזמנם לעשייה הנובעת מתוך הכרה פנימית ורצון טוב. הודיתי למתנדבים המהווים מקור להשראה עבור כולנו.

שנת המגיפה העולמית דרשה עוד ועוד התנדבות ועבודה מאומצת - אנחנו יודעים ומעריכים זאת. לצערנו ברור לנו שנזדקק להירתמות מחודשת מכולכם שוב - בתקופה האחרונה מגפת הקורונה מרימה שוב את ראשה ועלינו להיות זהירים יותר - להתחסן ולפעול על פי ההנחיות.


המשך קיץ נעים,
עמוס נצר | ראש המועצה

 

צילום | ליאת שליט

 

 

רביע זיוד מחוואלד - עומד בראש עמותה שהקים שמקדמת יזמויות בתחום ההייטק בחברה הערבית. נולד וגדל בשפרעם. חזר לכפר עם משפחתו לפני כ - 10 שנים. בתיכון למד בחיפה. ואז המשיך לאוניברסיטת תל אביב ללמוד פיזיותרפיה.

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק