Accessibility

ניוזלטר יוני 2021

 

 

כתיבת מבחנים
בתהליך ההוראה אנחנו נדרשים להעריך גם את הידע והיכולות של הסטודנטים שאנחנו מלמדים. בתהליך ההערכה יתכן שנרצה לדעת עד כמה הסטודנטים שולטים בחומר שהם למדו, ההיחשפות לעקרונות היסוד של פיתוח מבחנים והניסיון לשמור על עקרונות אלה בזמן כתיבת המבחן יכולים לשפר מאוד את איכות המבחנים, ולשפר את התוקף של ההחלטות המתקבלות על סמך השימוש בהם. העלנו לאתר קישורים למדריכים ועקרונות מנחים לכתיבת מבחנים.

 

מרצים מספרים
ד"ר קובי מורבינסקי מספר על עבודה יישומית בקבוצות בקורס מבוא.
קורסי מבוא מבוססים לרוב על סדרת הרצאות תיאורטיות, תרגילים עיוניים ומבחן מסכם. ד"ר קובי מורבינסקי מהמחלקה לניהול החליט לשלב היבטים מעשיים בקורס 'מבוא לשיווק' אותו הוא מלמד לתלמידי שנה א' (300 סטודנטים). כדי לעשות זאת הוא מבקש מהסטודנטים לבצע משימה קבוצתית של פיתוח תכנית שיווקית לרעיון חדש (מוצר או שירות) אותו הם ממציאים. כיצד ניתן לעבוד עם קבוצות רבות מבלי לפרוץ את מגבלות משאבי הזמן של צוות ההוראה? וכיצד חושפים את הסטודנטים למכלול התוצרים של עמיתיהם מבלי להתיש אותם בסדרה ארוכה של מצגות? בקישור הבא תמצאו תיאור של השיטה אותה מיישם ד"ר מורבינסקי בהצלחה. 

 

לנהל את העומס הקוגניטיבי בשיעורים
פעמים רבות אנחנו מתקשים להכיר בפער שבין הקלות שבה אנחנו, כמומחים, מזהים, מפרשים או פותרים בעיות לבין המאמץ שנדרש להשקיע מתחיל בתחום. כמומחים אנו מבצעים פעולות עיבוד אוטומטיות בקלות ואילו המתחילים נדרשים להשקעה שיוצרת עומס קוגניטיבי ומקשה על הקליטה. לא פעם אנו מתוסכלים מחוסר ההבנה של הסטודנטים ומייחסים זאת לעצלות מחשבתית או חוסר הקשבה, מבלי לזהות את העומס שנוצר. נדמה שהשיעורים המקוונים בזום אף החריפו את הבעיה. לא פעם, האינטנסיביות של השיעורים מתגברת ולא ניתן זמן מספיק לעיבוד הרעיונות שמוצגים. מחקריו של ג'ון סוולר (Sweller) שהובילו לפיתוח ה-Cognitive Load Theory חשובים להבנת תהליכים של למידה ומכאן גם להשלכות המעשיות עבור מורים. זוהי ודאי לא התיאוריה היחידה שמסבירה את האתגר והקשיים אך ראוי לעיין בה ולחשוב על התאמות שניתן לבצע בהוראה. לא נתיימר לסכם כאן את המחקר העשיר בנושא. כהתחלה, נפנה אתכם לבלוג של גרג אשמן (Ashman) שמציע דוגמאות מעשיות מתוך ההוראה שלו. אשמן הוא מורה בבית ספר, אך הרעיונות שלו רלוונטיים גם בשלבי הלימוד באוניברסיטה. 

 

סדנאות קיץ
בכל שנה מציעה היחידה לחברי.ות הסגל סדרה של סדנאות בנושאים פדגוגיים שונים. לקראת חופשת הקיץ אנו מעוניינים לדעת באילו נושאים תרצו שנעמיק, ניתן כלים ונסייע לקראת תכנון הקורסים לשנה"ל תשפ"ב. 
 

 

ייעוץ אישי
הסמסטר מגיע לסיומו והגיע הזמן לסכם ולחשוב מה עבד לנו היטב בקורסים שלימדנו ומה כדאי לתקן. אנו מזמינים את חברי הסגל שמעוניינים לבחון מחדש את הקורס שלימדו או את דרך ההוראה ועד כמה היא קידמה את מטרות ההוראה שלנו, לפנות אלינו. יועצי היחידה ישמחו לסייע בחשיבה ותכנון מחודש של תהליכי ההוראה והלמידה, חומרי הלימוד ודרכי ההערכה שמשמשות בקורס.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק