Accessibility

ניוזלטר אפריל 2021

 

 

סדנאות העשרה
מדי חודש היחידה מקיימת הדרכות וסדנאות העשרה. הסמסטר ממשיך ואיתו מפגשים בנושאים כמו הערכה חלופית ומבחן קבוצתי, ללמוד איך ללמד נכון ובניית קשר פורה בתהליך ההוראה והלמידה. מוזמנים.ות להירשם לסדנאות הבאות.

 

Hyflex Model
הכיתות ההיברידיות מאפשרות חזרה הדרגתית לשגרה, להוראה פנים מול פנים בקמפוס אך ההתנהלות בכיתה דורשת מיומנות של ניהול שיעור עם שני קהלים- לומדים.ות מרחוק ולומדים.ות בכיתה. שבוע שעבר התקיימה הדרכה במהלכה הוצגו ההיבטים הטכניים והפדגוגיים הרלוונטיים להוראה בכיתה זו. לקריאת הדגשים להוראה בכיתה היברידית. 

 

חדשנות בהוראה
בשנים האחרונות התפתחו מגוון מודלים, המנסים לתת מענה לדרישה לצורות הוראה חדשות, החורגות ממודל ההוראה הפרונטאלית המסורתית, והמפתחים את המיומנויות הנדרשות מבוגרי המוסדות להשכלה הגבוהה במאה ה-21; בין המודלים הבולטים ניתן למנות:למידה מבוססת בעיות, למידה מבוססת צוותים, למידה מבוססת מקרים,למידה מבוססת פרויקטים וכדומה. פרופ' ג'ולי צוויקל מהמחלקה לעבודה סוציאלית התנסתה בהוראה המשלבת האקתון וחקרה את הנושא.

 

משוב אמצע סמסטר
שאלון משוב מאפשר לכם.ן לאתר בעיות ולהתמודד איתן עוד במהלך הסמסטר בלי הרבה עבודה. נכנסים לאתר הקורס במערכת המודל, ובאמצעות כמה פעולות פשוטות מוסיפים שאלון משוב קיים למרצה לאמצע סמסטר (ניתן גם לחבר שאלון חדש). לאור ההוראה בכיתות ההיברידיות, הוספנו לשימושכם.ן שאלון הכולל שאלות העוסקות בהוראה בכיתה ההיברידית. תוצאות השאלון יתקבלו באופן אוטומטי במערכת המודל.

 

מרצים מספרים
פניות של סטודנטים.יות בקורסים גדולים עם בקשות ושאלות שונות עלולות להציף את המרצים.ות בקורס ולדרוש השקעת זמן גדולה. לעיתים, התגובות שלנו כמרצים.ות לא משיגות את מטרתן כלל וגוררות רק רצף של התכתבויות ותחושת תסכול בשני הצדדים. במפגש "פורום ההוראה" שקיימה היחידה, לימד ד"ר דן וילנצ'יק, בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים, את המרצים.ות להתמודד בדרך יעילה יותר, שתחסוך משאבי זמן ותחזק את הסטודנטים.יות להתמודד עם המשימות שלפניהם.ן, ולאמץ התנהגויות יעילות יותר להצלחה במשימות בקורס.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק