ניוזלטר בנושא יעוץ מס, מיסוי מקרקעין וניהול פיננסי  l  עורכת מקצועית: גבאי עמיאל חגית  l   אפריל 2021

 

הלכת שיתוף ויחסי ממון במיסוי מקרקעין
מספר לא מבוטל של מוכרי דירות אינם מודעים לכך שניתן להפחית את תשלום מס השבח במכירת נכס הרשום על שם אחד מבני הזוג בעזרת חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף. ניתן להשתמש בחזקת השיתוף כדי לחשב את שומת מס השבח על שני בני הזוג, וכך לפצל את השבח ולהפחית את שיעורו. מידע נוסף במאמר זה. 

 

מס רכישה לנכה: התנאים לקבלת זכאות ההטבה
מדינת ישראל מעניקה לנכים הרוכשים דירת מגורים יחידה ששוויה הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, זכאות לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של חצי אחוז בלבד מערך הדירה. על התנאים לקבלת זכאות זו במאמר זה.  

 

חוק מיסוי מקרקעין: דעו את זכויותיכם
חוק מיסוי מקרקעין מסדיר את שוק הנדל"ן הישראלי ומטיל מיסים על נכסים למגורים ולהשקעה. על מס השבח ומס הרכישה ועל חשיבות הייעוץ עם מומחי מיסוי מקרקעין בעת מכירת דירה – בכתבה זו. 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק