Accessibility

 

 

 

גליון מס׳ 30 | מאי 2021
image
תושבות ותושבי המועצה היקרים,
 
אנו חוזרים לשיגרה ברוכה במרבית התחומים. החודש חזרו לפעילות התרבות והאירועים בישובים ובמועצה. באמצע מאי נערוך יריד אביב ראשון שאני מקווה שיהפוך למסורת ויפתח את פרוייקט מרכז הצעירים שלנו המכונה "ציפורה".
החודש הגיעו אלינו הפחים הכתומים. אט אט מפוזרים הפחים בישובים השונים ואני מאוד מקווה שכולכם תעשו בהם שימוש- תמיינו את הפסולת ואת האריזות תשליכו לפחים הכתומים.
הבאת הפחים הכתומים לישובי המועצה היא חלק מהמחוייבות שלי לנושא איכות הסביבה שכוללת לא רק את הטיפול בזיהום האוויר, אלא גם עיסוק במיחזור ובאנרגיה נקייה.
אני מזמין את כולכם להגיע ליריד ולכלל פעילויות המועצה.


                                             קריאה מהנה
                                    עמוס נצר | ראש המועצה

 

 

 

לכבוד כניסתם של הפחים הכתומים, החלטנו לדבר עם המשפחה הממחזרת המקומית שלנו - משפחת מתתיהו מכפר חסידים.

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק