Accessibility

ניוזלטר, פברואר 2021

 

 

סדנאות העשרה
מעוניינים.ות לשנות את שיטת ההערכה בקורס? 
להכיר את פלטפורמה OBS להוראה אחרת מרחוק? 
ללמוד על פיתוח ושילוב לומדות בהוראה? 
איך לערב את הסטודנטים בשיעור?
ללמד בשיטת TBL, אסטרטגיית הוראה של כיתה הפוכה 

היכנסו לאתר היחידה והירשמו למפגשי העשרה שלנו לחודש הקרוב.

 

טיפ חודשי
צילום שיעור כאמצעי לשיפור ההוראה
כמה מכם ראו את עצמם מלמדים? מי שצפה בצילום של עצמו מתאר לא פעם את ההפתעה מהפער בין המציאות לבין האופן שבו הוא דמיין את עצמו מלמד.זה מובן. לא די שהזכרון הוא סובייקטיבי, עומס האירועים בשיעור מקשה עלינו לשים לב לכל דבר, לשחזר או להעריך את האופן שבו פעלנו. דווקא בתקופה זו שהשיעורים מועברים בזום זו ההסדמנות שלכם.ן לראות איך ההוראה נראית, נשמעת ומועברות לסטודנטים.יות

 

איך מגבירים נוכחות בשיעורים?
מרצות ומרצים מדווחים על היעדרות גוברת של הסטודנטים מהשיעורים. זו אמנם תופעה ותיקה אך רבים מייחסים זאת לצילומי השיעורים בזום שמאפשרים לסטודנטים לצפות בהקלטות בזמן ובקצב הנוח להם. ביקשנו לדעת אילו פעולות יכולות להגביר את הנוכחות. לשם כך העברנו שאלון בקרב קבוצת מיקוד של סטודנטים, אספנו הערות מתוך סקרי הוראה וביקשנו עצות ממרצים ששיעור הנוכחות בשיעורים המקוונים שלהם גבוה. את המידע קיבצנו לפי נושאים. 
במטרה לשתף גם אחרים בשיטות יעילות להגדלת הנוכחות בשיעורים, אנו מזמינים מרצים.ות נוספים.ות להשתתף בנושא זה בסקר הקצר

 

קול קורא- משנים "קיוון"
נבחרו פרויקטים המשלבים חדשנות בהוראה. הפרויקטים שזכו הפעם מגוונים ומתפרסים על נושאים שונים ועיקרם התמודדות עם ההוראה המקוונת ויצירת משאבי למידה:
צילום מעבדות הוראה, צילום תרגולים, האקתון, יצירת פודקאסטים כחלק מהערכה חלופית, כתיבת מקרים קליניים, צילום ראיונות עם אנשי רפואה, יצירה ושילוב פודקאסטים בהוראת הקורס, בניית לומדות ללמידה עצמאית בקורס, שילוב כלים דיגיטליים מגוונים בקורסים ועוד. 
מועד ההגשה לתמיכה בכלים דיגיטליים בהוראה הוארך עד 13.3.2021  

 

מרצים מספרים
"הוראה אחרי קורונה- 
חוזרים להתחלה או שהכללים השתנו?" 
במסגרת המפגש בהובלת פרופ' גד יאיר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, דנו  בעתיד ההוראה המקוונת גם לאחר ימי הקורונה ובהשלכות אפשריות של תקופה זו על ההוראה בעתיד, ועד כמה מרחיקי לכת השינויים המתחוללים כעת.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק