Accessibility

עלון מידע תקופתי נובמבר 2020
כנס וסיור מקצועי באיחוד האמירויות הערביות -דובאי

 

image

לאחרונה חתמה ישראל על הסכמי שלום עם האמירויות וההזדמנויות הכלכליות ופוטנציאל שיתופי הפעולה לא נעלמו מעינינו. רבים מהחברים פנו אלינו בנושא וכהנהלת הארגון אנו מבינים כמה חשוב להכיר מקרוב וללמוד את ההזדמנויות העסקיות שתחום הנדל״ן והתשתיות באמירויות יכול לפתוח בפנינו. על כן, אנו שמחים לבשר לכם כי בימים אלה הארגון שוקד על כנס וסיור מקצועי שאת הפרטים עליו נספק לכם בהקדם. הכנס מטרתו בין היתר לאפשר ליזמים וקבלנים חברי הארגון להכיר מקרוב את הפעילות הכלכלית והנדל"נית באמירויות, להיפגש עם קובעי מדיניות, אנשי ממשל, אנשי עסקים מקומיים ועוד.
בקרוב מאד נפרסם פרטים על מועד, מחירים ותוכן מקצועי.

 

פועלים כדי לפתור את בעיית כוח האדם בענף הבניה

 

image
יהודה כתב יו"ר ארגון הקבלנים מחוז תל אביב והמרכז, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

על אף הגדרת ענף הבניה כחיוני, בפועל הקורונה החריפה בעיות עימן מתמודדים קבלנים ויזמים, בראשן המחסור בידיים עובדות. היעד המינימאלי בישראל עומד על התחלות בניה של 70,000 יח"ד בשנה, אלא שלצורך הקמתן חסרים כ- 33,000 עובדים זרים ופלסטינאים. זאת, בנוסף למחסור הקיים בכוח אדם אשר צפוי להביא לכך שמאות אלפי זוגות צעירים ומשפרי דיור ייוותרו ללא פתרון דיור.

המחסור החמור בעובדים בא לידי ביטוי גם בכוח העבודה ישראלי. העסקת ישראלים במקצועות המוגדרים "רטובים" לא צולחת. מתוך 206,000 ישראליים המועסקים בענף, כ- 18,000 בלבד עובדים במקצועות אלה. המחסור נובע מכך שרוב הישראלים אינם ששים לעבוד בעבודות "הרטובות", בעיקר בשל דימוין הנמוך, חוסר בהירות לגבי אופק העבודה, שחיקה וחוסר מודעות לתגמול ולאפשרויות הקידום.

אגף כוח אדם, כלכלה ומיסוי בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, פועל במספר מישורים כדי להבטיח הגדלה של מספר העובדים. בין היתר, בניסיונות להשגת שת"פ מצד הממשלה בגיוס עובדים. זאת, מתוך הבנה שכדי לעודד ישראלים לעבוד בענף יש לדאוג למענקים מוגדלים, הכשרות מקצועיות ואופק תעסוקתי ברור. בנוסף, האגף עומל כדי לגייס מגזרים שאינם פעילים בו באמצעות הכשרות ספציפיות בערים מסוימות ופיילוטים בקרב האוכלוסיות החרדיות. בשיתוף משרד העבודה והרווחה, עמותות חרדיות וחברות בניה, זיהינו צורך מקצועי שאין לו מענה, מעסיקים ואוכלוסייה פוטנציאלית אותה נכשיר לטובת ביצוע העבודות.

לטובת הגדלת מכסת העובדים הזרים והפלסטינאים, האגף עומל בכדי שניתן יהיה לקדם במהרה את העברת חוק ההסדרים שיאפשר העסקת כ- 17,000 עובדים זרים נוספים ו-16,000 עובדים פלסטינים, בכפוף להעברת חוק התקציב או חקיקה ראשית אחרת. זאת, במקביל לנקיטת פעולות יצירתיות של ארגון הקבלנים מחוז ת"א והמרכז שלאחרונה יזם פרויקט מול הממשלה במטרה לרכך את האווירה העוינת כלפי אזרחים סודנים, לייצר מחווה הומאנית ולהביא להגדלת כוח האדם באמצעות הכשרת הסודנים לעבודה בענף הצמא לידיים עובדות.

בנוסף, האגף בראשותי, פועל להשלמת תוכנית מיפוי המקצועות בענף, מספור העובדים בכל תחום בנפרד, טיפול ומציאת פתרונות ממשיים למחסור בכוח אדם, בניית מודלים לגבי צרכי עובדים בהתאם לקצב הבנייה ועוד.

 

הכרה במע"מ על מימון הוצאת ערבות חוק מכר

 


להלן עדכון של ועדת המיסוי של התאחדות הקבלנים בוני הארץ:

בהמשך למכתבנו מיום 5.10.2020, באשר להחלת מיסוי 3109/20, בנוגע להקטנת החבות במע"מ.
בעקבות פניות של יזמים/קבלנים לתאגידים בנקאים מלווים לתיקון הסכם הליווי, שיתאים להחלטה, הוצפה בעיה שעלולה לנבוע ביישום ההחלטה.

נזכיר, שבמסגרת סעיף 5 להחלטת המיסוי נקבע שבתנאים מסוימים העלויות בהן המוכר נושא בקשר עם ערבויות חוק המכר לא יהיו חייבות במע"מ.
התנאים (המצטברים) הם כדלקמן:

• יש להחתים את רוכשי הדירות על נספח בנוסח שצורף בהחלטת המיסוי או להוסיף ניסוח בחוזה המכר העונה על האמור .

• הבנק המלווה ינפיק מסמך בו תפורטנה העלויות שנגבו בגין ערבויות חוק המכר, לרבות פירוט שם הרוכשים והסכום שנגבה בעבור כל רוכש, יש להמציא לרוכשים העתק של המסמך כאמור.

• אין לשלול את תוקפו של סעיף 3א(ב) לחוק בין אם במסמכי עסקת המכר ובין אם במסגרת הסכם הליווי.

על כן, יש לוודא שבמסגרת הסכם הליווי מול הבנק המלווה אין התניה לגבי הסעיף הנ"ל.

בדיון שנערך על ידנו , בנושא, בהשתתפותה של הגב' קלרה צברגל - מנהלת סקטור בנייה ונדל"ן בחטיבה העסקית של בנק הפועלים יחד עם נציגי EY - עו"ד ורו"ח ורד אולפינר ורו"ח אלי פרג'ון גובש פתרון על פיו יש לתקן את הסכמי הליווי כך שיעמדו במגבלת ס' 1.3 לעיל, כאשר טכניקת יישום ההחלטה תהיה כדלקמן:
לאחר מסירת הדירות וביטול ערבויות חוק המכר, יסכם היזם/קבלן את סך עמלות הערבות ששילם לטובת הדייר וינפיק חשבונית זיכוי בגובה הסכום הנ"ל, יודגש כי זה בתנאי שלכל אורך הדרך לא הוצאו קבלות אלא חשבוניות מס על מלא תשלומי הקונה.
יש לבחון חלופה זו בהתאם להנחיות רואה החשבון/יועצי המס של כל חברה.

 

איחורים במועד מסירת דירות בתקופת הקורונה

 


משרד המשפטים פרסם דו"ח המלצות המיועד לשר השיכון. על פי ההמלצות, בין היתר, יש לתקן את חוק המכר כך שיוכרו עוד ימים כאיחור ללא תשלום לרוכש, בהתאם למנגנון שהציעו (הם הציעו תוספת של 60 ימים בתשלום של 50% שכר דירה במקום 150%) (מצ"ב).
ההמלצות שלהם התקבלו חלקית על ידי שר השיכון (מצ"ב העמדה של שר השיכון).
שר השיכון החליט שלא לבצע תיקון לחוק המכר. כלומר, מדובר בעמדה ממשלתית בלבד שאינה מחייבת את הצדדים (יכול להיות לה משקל כלשהוא בתיקים שיגיעו לבית המשפט).
כמו כן, העמדה של שר השיכון, ממליצה לצדדים להסכים על הוספת 40 ימים ללא תשלום מעבר ל – 60 ימים על פי חוק.
כיום משרד השיכון החל בבדיקה מחדש של הנושא, הם בוחנים את האפשרות לתקן את ההמלצות. 


לצפיה במכתב לשר הבינוי והשיכון מכר דירות לחצו כאן
לצפיה במסמך בנושא משבר הקורונה מסקנות הצוות מ 25.6.2020  לחצו כאן
לצפיה בדוח מכר דירות   לחצו כאן  

 

תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ לתקופת הקורונה

 

בעקבות פעילות התאחדות הקבלנים בוני הארץ פורסמו תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ לתקופת הקורונה בעקבות פעילות התאחדות הקבלנים בוני הארץ פורסמו היום תקנות הפחת המואץ ברשומות ולכן נכנסו לתוקף התיקונים שאושרו.

התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין ה-1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין, כאשר ישנה חלוקה לתקופות לעניין הענפים השונים.

לקריאת מסמך התקנות המלא
    לחץ כאן    


 

מפגשים דרך אפליקציית ה - zoom

 

 • בתאריך 1.12.2020 תתקיים הרצאה בנושא מערכת איטום בחדרים רטובים ומרפסות
  בשיתוף חברת א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה
  להרשמה וקבלת קישור לזום לחצו כאן 

 • בתאריך 8.12.2020 יתקיים מפגש בנושא תקנות חידושים ושינויים בדיווחים למדור
  עובדים פלסטינאים
  פרטים נוספים ישלחו בהמשך

 • בתאריך 22.12.2020 יתקיים מפגש עם מהנדסת העיר בת - ים
  פרטים נוספים ישלחו בהמשך

 

אפליקציה חדשה לארגון

 

הארגון התחדש בישומון - אפליקציה חדשה בה תוכלו לקבל עדכונים, מידע בזמן אמת, לשאול שאלות ולשמור על קשר עם חברי הארגון. מזמינים אתכם להצטרף!
לצורך הורדת האפליקציה לחצו כאן

 

קבלת עדכונים בווטסאפ מארגון הקבלנים והבונים מחוז ת"א והמרכז

 

image
לצורך קבלת הודעות הנשלחות אליכם באמצעות ה- whatsapp הנכם נדרשים להכניס את המספר הבא לאנשי קשר שלכם תחת השם: ווטסאפ ארגון ת"א או כל שם אחר שתבחרו.

המספר מיועד לשליחת הודעות מהארגון בלבד. נא שמרו את המספר: 054-3907870.

וודאו שהנכם מקבלים מאיתנו את ההודעות.

בכל בעיה נא לפנות לאביטל בטלפון: 03-5606957 או במייל [email protected]

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק