Accessibility

ניוזלטר, ספטמבר 2020

 

 

משנים קיוון בשיתוף עם אגודת הסטודנטים

קול קורא תחרותי לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. 
קול קורא זה מזמין את חברי/ות הסגל להגיש הצעות למימון פיתוח של פתרונות פדגוגיים שישפרו את תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה, הצפויים להתרחש בסביבה מקוונת בקורסים שתלמדו במהלך שנת הלימודים הבאה. 

 

כיתות היברידיות

בסמסטר הקרוב יופעלו בקמפוס מספר רב של כיתות חדשניות בהן מותקנת מערכת לצילום אוטומטי של השיעור ומערכת ZOOM ROOM כך שחלק מהסטודנטים/יות בקורס יוכלו להשתתף בשיעור בכיתה וחלקם/ן מרחוק באמצעות ZOOM.  

 

Originality

הוטמע במערכת ה Moodle רכיב חדש בשם Originality אשר מבצע בדיקת מקוריות לעבודות המוגשות ע"י הסטודנטים. דף הנחיות למרצה.

 

הדרכות אחרונות לקיץ

מפגשים והדרכות שיסייעו לכם/ן לארגן ולתכנן מחדש את הקורסים לקראת ההוראה המקוונת בשנת הלימודים תשפ"א.

 

מפגשי הדרכה שהתקיימו בעבר

היחידה קיימה לאורך השנה מפגשי הדרכה במגוון נושאים, תוכלו לצפות באתר היחידה בהקלטות, מצגות וחומרי עזר של מפגשי ההדרכה.

 

מרצה חדשנית לשנת תש"פ

ד"ר אודיה כהן היא זוכת פרס מרצה חדשנית לשנת תש"פ מטעם היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה והאגודה הסטודנטיאלית.

לקריאת מידע על הפרויקט שיזמה ד"ר אודיה כהן ולצפייה בדוגמא שהוכנה במסגרת הפרויקט.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק