מידעון (ניוזלטר) מס' 122 - כ"ה בסיון תש"ף, 17 ביוני 2020
דבר יו"ר האיגוד, חיים נוגלבלט

 

קב"טים יקרים,
לפניכם מידעון מס' 122 של איגוד הקב"טים ומנהלי הביטחון ברשויות המקומיות, ובו חדשות ועדכונים מקצועיים.


אתמול השתתפתי בישיבת ועדה מיוחדת של הכנסת בנושא הצורך הדחוף בהיערכות רשויות המדינה לאפשרות של גל קורונה שני. את הדיון ניהלו ח"כים מיקי לוי ואוסאמה סעדי.
הדיון עסק בהיערכות להתמודדות אפשרית עם גל שני של המגיפה, לאפשר וודאות עסקית, להגדיר את מכלול השירותים החיוניים של המשק ולגבש מודלים. המטרה להקים צוות ממשלתי מוגדר כדי שיקבלו החלטות מראש והכנסת תהיה מעורבת ותפקח כנדרש. 


במכרז החדש לביצוע הכשרות עזרה ראשונה זכתה חברת מגן דוד אדום.  ברכה לוזון, מנהלת אגף הדרכה והכשרות בטחון בטיחות באגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית במשרד החינוך שלחה השבוע עדכון שההכשרות יפתחו בחודש יולי 2020 והיא תשלח מסמך הנחיות לגבי תהליך העבודה להזמנת הקורסים/ריענונים והשתלמות החרום לבתי הספר.
בשלב זה, מבקשת ברכה, בדקו את הצרכים באמצעות קב"טי הרשויות/מפקחי של"ח/מפקחי חינוך גופני, לתכנן/לשריין מועדים מתאימים.


ביום ד' 8.7.2020, יתקיים כנס רשויות בנושא מערכת שו"ב שוע"ל.

לכנס מוזמנים רק נציגי הרשויות בהם הושלם תהליך ההטמעה, או המצויים בשלבים מתקדמים של התהליך. לפניכם הזמנה לכנס ופירוט הרשויות שמוזמנות.


 

מה במידעון:
כנס רשויות בנושא מערכת שו"ב שוע"ל.
מה קורה ברשויות.
ועדת הפנים אישרה הארכת שיטור קהילתי בשנה.
נוהל חזרה לשגרה במוסד חינוכי לאחר שנסגר.
נוהל לאירועי סוף שנה.
הנחיות בטיחות וביטחון - בי"ס של החופש הגדול.
דמי חבר לשנת 2020.
מפרסמים.


בברכה, 

שלכם,  

חיים נוגלבלט
יו"ר איגוד הקבטים
ברשויות המקומיות

 

כנס רשויות בנושא מערכת שו"ב שוע"ל


ביום ד' 8.7.2020, יתקיים כנס רשויות בנושא מערכת שו"ב שוע"ל.

בכנס יוצגו: תכנית העבודה, תכולות פיתוח חדשות ויכולות יעודיות אשר פותחו עבור אירוע הקורונה ועדכונים שוטפים. 

הכנס, הינו פרי יוזמה משותפת של מנהל בטחון וחירום בשלטון המקומי, ופקע"ר מח' אוכלוסייה, מדור פיתוח שו"ב, והוא מיועד למנמ"רים וראשי אגף ביטחון ברשויות המקומיות, שהינם נציגי הרשויות בהם הושלם תהליך ההטמעה, או המצויים בשלבים מתקדמים של התהליך (ראה נספח א').

משתתפי הכנס בנוסף: חברת TSG, מערך הסייבר.


הכנס יתקיים בת"א באולם משכ"ל.


שימו לב - מוזמנים רשויות עפ"י רשימה מצ"ב ויש לאשר הגעה במייל כפי שמופיע במסמך להלן.


 

 

מה קורה ברשויות ובמחוזות

 

משולחנו של קב״ט מוא״ז שער הנגב איל חג׳בי

בתאריך 16/6/2020 יום שלישי התקיים יום עיון באוגדת עזה בראשות המאו״ג / סמאו״ג לסיכום התמודדות עד כאן בסוגיית נגיף הקורונה בעורף האזרחי שבעוטף.
השתתפו בפורום זה: קבטי״ם, יקלרי״ם, רמטי״ם, קציני עורף של פד״מ, אוגדה והחטיבות.


בתחילת יום העיון הועברה הרצאה מרתקת בנושא החוסן הלאומי בתקופת הקורונה ע״י אל״מ (במיל׳) שי בלאיש.
הקבטי״ם הציגו את העבודה המאתגרת שנעשתה במועצות, הועלו לקחים עד כאן ותובנות להמשך לגל השני והאתגרים שעומדים לפנינו. כולם ציינו את העבודה המוצלחת בין גורמי הצבא למועצות בעת הקורונה.
כמו כן חולקו תעודות הערכה בחתימת מפקד האוגדה לבעלי התפקידים: הקבטי״ם, רמטי״ם, ויקלרי״ם ע״י איציק וקנין רע״נ עורף של אוגדת עזה שהוביל את יום העיון בהצלחה יתרה. 
יום העיון הוצג כהצלחה גם ע״י המשתתפים.

 

עיריית חיפה - מענק מצוינות לעובדי אבטחה
גנקין פיטר, ממונה ביטחון ומוסדות חינוך בעיריית חיפה משתף:
"מביא לידיעתכם שבעיריית חיפה דואגים לרווחת העובדים גם לאחר תקופה שבה רוב אזרחי מדינה הוצאו לחל"ת בעקבות משבר קורונה.
בחודש האחרון, 64 מאבטחים, מתוך 160 איש, אשר מועסקים ע"י חברות אבטחה לטובת אבטחת מוסדות העירייה שונים (מוסדות חינוך, סיירת גני ילדים, רווחה, מוקד ביטחון וכו'), זכו לקבל תוספת קטנה למשכורתם שנעה בין 1000 ל-4000 ₪ לכל אחד עבור עבודתם לשנת 2019.

כל עובד נבחר בבחינה כמצטיין ע"י קב"ט רובע על תפקודו, עמידה ביעדים, משימותיו ותרומתו למתקן המאובטח ועירייה. יש לציין שמדובר בסכום כ-106000 ש"ח.
אני שמח מאוד שבמסגרת העסקת עובדי קבלן בעיריית חיפה דואגים לרווחת העובדים הפשוטים גם אם לא מדובר בהעסקה ישירה של העובדים."

 

תרגיל ביטחון במועצה מקומית הר אדר
השבוע התקיים תרגיל בישוב בהשתתפות כלל הכוחות - מד"א, כב"ה, .משטרה, מגב, איחוד, מתנדבים מהיישוב, יחידת הג'יפים, לוחמי האש, חמל, מידע לציבור וצוות האבטחה, ראש המועצה, המנכ"ל, חברי ועדת הביטחון, הרבש"צ והקנ"רית של פיקוד העורף. 
בתרגיל נבדקה מוכנות הישוב לתרחיש שריפה משולב עם אירוע ביטחוני.

 

 

הודעות ועדכונים

 


הודעת דוברות הכנסת:  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020.

מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה המסדירה את מערך השיטור העירוני ברשויות המקומיות בשנה אחת, עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021). כיום מיושם השיטור העירוני, המשלב עבודת שוטר ופקח עירוני שעבר הכשרה, ב-71 רשויות מקומיות, ומתקיים הליך הקמה ב-7 רשויות נוספות. המשרד לביטחון פנים משתתף בעלויות הפעלת השיטור העירוני ב-50 רשויות, בהיקף של 19 מיליון ₪ בשנה. אחד הקריטריונים להקמת מערך שיטור עירוני הוא 16,000 תושבים לפחות.

 

נוהל חזרה לשגרת לימודים במוסד חינוכי לאחר שנסגר בעקבות גילוי חולה מאומת
להלן נוהל שקיבלנו משאלתיאל רם, מנהל אגף היערכות לשעת חירום, משרד החינוך, בנושא חזרה לשגרת לימודים במוסד חינוכי לאחר שנסגר בעקבות גילוי חולה מאומת.
חזרתם למוסד החינוכי של תלמידים ועובדי הוראה הנדרשים לבידוד ע''י משרד הבריאות, תהיה לאחר תום תקופת הבדיקות והבידוד בהתאם להנחיות הרופא המחוזי ונהלי משרד הבריאות.


 

הנחיות לאירועי סוף שנה
במהלך החודש הקרוב מתוכננים אירועי סוף שנה"ל, כגון: טקסים, מסיבות סיום ומעבר, חלוקת תעודות וכדומה. בשל התפשטות נגיף הקורונה בכפוף להנחיות משרד הבריאות מפרסם משרד החינוך הנחיות ונהלים.

 

 

דמי חבר לשנת 2020
דמי חבר לאיגוד הקב"טים והממונים על שירותי הביטחון לשנת 2020 הינם כמפורט להלן:
  • עירייה - 1000 ₪
  • מועצה מקומית - 800 ₪
  • מועצה אזורית - 800 ₪
  • הפקה או חידוש תעודת קב"ט לשנת 2020 עולה 75 ₪.
את התשלום יש להעביר לבנק פועלים (12) סניף פרדסים 664 חשבון 663737.

לבירורים ניתן לפנות לשאולי מאיר בטלפון 052-3479040 או במייל [email protected]

 

 

פרסומים

 


 בין לקוחותינו: 
עיריית ירושלים, אשדוד, ראשל"צ, בני ברק, נס ציונה, אילת, חולון, שדרות, גופים ממשלתיים ועוד.
 
 
 
 
 הצטרף גם אתה, ותהנה מהמערכת המתקדמת ביותר לניהול מערך הביטחון 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק