מידעון | פרשת בהר- בחוקותי | תש"ף

 

הורים יקרים שלומות ואור,

 

מה ענין שמיטה אצל הר סיני
 השאלה הזו של חז"ל "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" לכאורה שאלה פרשנית רגילה. מדוע הוזכר הר סיני בצורה מיוחדת  דווקא כאן במצוות השמיטה..
אך ניתן לראות כאן עומק נוסף..  

'הר סיני'מבטא מקום נשגב ועליון אליו משה רבנו עולה על מנת לקבל את התורה. לעומתוה'שדה'בו מתקיימת מצוות השמיטה הוא מקום נמוך, ארצי, פשוט..

בעומק, יש כאן שאלה מאוד עקרונית - כיצד התורה העליונה והאלוקית ('הר סיני') יכולה להתקיים כאן בארץ – בשדה.. ('שמיטה' – מלשון לשמוט משהו ואז הוא נופל לארץ..) מה עניין שמיטה אצל הר סיני..??? איך התורה הכל כך עליונה ורוחנית יכולה לבוא לידי ביטוי כאן בעולם ארצי וגשמי?     התשובה היא שזו בדיוק הענין של כל התורה!!מה שמיטה.. אף כולן.. (כל התורה..)  אנו צריכים לחבר את שתי העולמות הללו! להיות מחוברים גם 'לשמים' ל'הר סיני', לגובה,  לכללים..  וגם לארץ, לשדה, לשמיטה, ולפרטים הקטנים.
ב"ה אנחנו בסיום תקופת 'הלמידה מרחוק', וחזרה ברוכה לישיבה. אנחנו מתגעגעים מאוד לבנים ולשגרת חינוך, לימוד וחיים בישיבה. בכל התקופה הזו השתדלנו לחבר את 'הר סיני' - לשמיטה..  כולנו היינו בסוג של 'שמיטה' מהחיים הרגילים שלנו.. וניסינו למרות המרחק להתחבר גם 'בשמיטה' - להר סיני..  תורה, חינוך, ערכים ולימודים... בתקופה זו היו אתגרים, אך גם הרבה מאוד דברים נפלאים!!  אחריות של כל אחד עם עצמו, אמון גדול בבנים, מטלות ארוכות טווח ועבודה בקצב יותר אישי וכד'.. אנחנו בישיבה חושבים כל העת כיצד להמשיך את הדברים הטובים הללו שהקב"ה לימד אותנו ולקחת אותם עמנו גם להמשך הדרך בחינות הבנים בישיבה. מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה המצוין שהיה עם הבנים ועמכם בתקופה זו 
מתגעגעים ומתרגשים לקראת לשובם של הבנים לישיבה

שבת שלום ,

איתמר בשם כל צוות יב"ע נר תמיד


הורים יקרים שלומות ואור,

 

הורים ותלמידים המעוניינים לקבל עוד דברי תורה מוקלטים עם נקודות חינוכיות על הפרשה, הפטרה ועוד, ניתן להצטרף לרשימת התפוצה בוואטסאפ.


 

 

ככה זה נראה בימים אלו...

 

למידה בכיתה...
למידה בכיתה...
שיעור מתמטיקה..
שיעור מתמטיקה..

 

ל"ג בעומר בישיבה

 

השבוע, ביום שני  לכבוד ל"ג בעומר
ולכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי
שמענו את שיחתו של הרב דוד פוטש בזום
בנושא: סוד תורתו של הרשב"י.

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק