ב"ה. כסלו ה'תש"פ

 

 

כנס השקה לתוכנית 'סביבה בטוחה'

 בשני כנסים למנהלים ומנהלות בכפר חב"ד הושקה תוכנית סביבה בטוחה למוגנות ילדים וילדות במוסדות החינוך 
 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק