עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 877

 

בית-הדין האזורי

רב שכונתי שהועסק שלא כדין כמתנדב משך עשרים שנה, הוכר כעובד המועצה הדתית ונפסקו לזכותו כ-500,000 ₪

 

בית הדין האזורי קיבל את תביעתו של רב שכונתי שהועסק בפתח תקוה במשך כעשרים שנה, ללא שכר וללא הסכם עבודה, לתשלום שכר וזכויות סוציאליות מכוח יחסי עובד-מעסיק.

נפסק כי, בנסיבות העסקה בלתי שגרתיות, יוכרע מעמדו של המועסק כעובד בעיקר על יסוד הערכה כוללת של הנסיבות העובדתיות הספציפיות של המקרה. העובדה שהמועסק לא קיבל תמורה עבור שירותיו, אין בה כדי לשלול את מעמדו כעובד.

בית הדין פסק כי המועצה הדתית פעלה שלא כדין עת פרסמה את המכרז לתפקיד רב שכונה בהתנדבות ללא שכר, שכן היה עליה לקבל את אישור השר הממונה על המשרד לשירותי דת ותקציב, טרם פרסום המכרז. לא רק שהמועצה לא קיבלה את האישור הנדרש, אלא שהיא קלטה את הרב כרב שכונה מתנדב, ללא שכר, ללא ידיעת המשרד לשירותי דת.

נפסק כי הרב עמד בנטל ההוכחה והוכיח כי העבודה שביצע כרב שכונתי מזכה בשכר. במסגרת תפקידו כרב השכונה, נדרש הרב על-ידי המועצה הדתית לעבור הסמכה והוא חויב להתגורר בשכונה וליתן מענה לצרכי הציבור בהתאם להנחיות המועצה הדתית, במשך שעות רבות, כמו הרבנים בשכר, תוך שהוא משתלב באופן מלא במערך הארגוני של המועצה. 

בית הדין קיבל את התביעה במלואה ופסק כי בין הרב למועצה הדתית התקיימו יחסי עובד-מעביד במשרה מלאה, ולא יחסי התנדבות וחייב את המועצה הדתית ואת המשרד לשירותי דת לשלם לרב סך של 492,000 ₪ עבור שכר עבודה וזכויות סוציאליות לתקופה של 7 השנים האחרונות, ועוד 25,000 ₪ הוצאות משפטיות. 


 

 

בית-הדין האזורי

נפסל מכרז של מועמד ליועץ משפטי בעירייה, אשר 
לא גילה נתונים על חשש לניגוד עניינים 

 

בית הדין האזורי קיבל את תביעתו של חבר מועצת עיריית קריית מוצקין ויו"ר האופוזיציה, להורות על בטלות מינויו של מועמד לתפקיד היועץ המשפטי של העירייה.

נפסק כי, עיקרון יסוד הוא כי מי שפועל למען אינטרס של אחר, חייב להימנע מניגוד עניינים בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס אחר כלשהו. העיקרון בדבר איסור על ניגוד עניינים אינו אך עניין מוסרי שבין אדם לבין עצמו, אלא הוא עיקרון משפטי וציבורי המשתרע על כל תחומי המשפט. חובת הגילוי בה מחויב מועמד במכרז, במיוחד בתפקיד יועץ משפטי ברשות מקומית, שהוא משומרי הסף המרכזיים שלה, הופרה על-ידי המועמד ליועץ משפטי כלפי וועדת המכרזים.

בית הדין קבע כי קשר הדוק וארוך שנים בין המועמד ליועץ משפטי בעירייה, לבין בנו של ראש העירייה, מעורר חשש של ממש מפני יכולתו של היועץ המשפטי לתפקד עצמאית מול ראש העיריה, ומעלה סימני שאלה משמעותיים ביחס לאמון הציבור.

נפסק כי, החלטות ועדת המכרזים לבחירת היועץ המשפטי מבוטלות, נוכח פגמים מהותיים בהתנהלות המועמד ובעבודתה של ועדת המכרזים. נקבע כי הדיון יחזור לוועדה בהרכב חדש (מחשש להתגבשות דעה קדומה בהרכב הוועדה), אשר תיתן החלטה חדשה, מנומקת ומפורטת. עיריית קריית מוצקין, מועצת העירייה, ועדת המכרזים והמועמד ליועץ משפטי, חויבו בהוצאות התובע בסך מצטבר של 10,000 ₪.

 

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

Powered by smoove marketing platform