טופס הצטרפות לתא הדירקטוריות של SUPERSONAS
שם פרטי *
שם משפחה *
כתובת מייל *
נייד *
תפקיד נוכחי או אחרון *
מקום עבודה נוכחי או אחרון /במידה ועצמאית או אחר אנא פרטי *
דירקטורית מכהנת *
צייני את המקומות בהם את מכהנת או כיהנת בעבר כדירקטורית
שם הפרופיל בלינקדאין
האם את סופרסונה *
מעוניינת בפרטים אודות קורס הדירקטוריות של סופרסונס בשיתוף המרכז הבינתחומי ואנטרופי *